Samtal i Slottsskogen

Idag finns ett otal vetenskapliga undersökningar som visar på tydliga effekter på stämningsläget av att vara utomhus och i eller i närheten av grönområden. Vår hjärna som är utvecklad i skog och mark, reagerar positivt när vi tillbringar tid där. istället för att som vi oftast gör använda oss av en fokuserad, riktar uppmärksamhet, använder vi i naturen främst en avslappnad, öppen uppmärksamhet som är avstressande för hjärnan. I detta tillstånd blir vi också lugnare och mer kreativa. Jag har kompletterat min utbildning i och långa erfarenhet av psykosyntes med vidareutbildning i både mindfulness och ekopsykologi, för att kunna arbeta terapeutiskt i och med naturen. Det känns som en logisk fortsättning på min egen utveckling som terapeut och som människa – naturen blir allt viktigare. Under hösten erbjuder jag ”Samtal i Slottsskogen” som är ett alternativ till terapi i terapirummet. Här är skogen vår lokal. Vi reflekterar över dina frågeställningar och tar hjälp av träd, vatten, gräs, sten och allt som sker och finns i parken.