Terapeutiska metoder och behandlingar

Eva S porträtt kavajJag tar emot dig som vill jobba med en förändringsprocess med terapeutiskt stöd, antingen du vill komma ensam eller tillsammans med din partner. Jag tar också emot dig som har en svår situation och behöver hjälp att hantera ångest, nedstämdhet eller andra problem. Kontakta mig gärna här så berättar jag mer. OBS Mottagningen är just nu full och jag tar emot nya klienter först efter 1 april 2021.

Individuell terapi: 10 gånger upp till 1-2 år, beroende på behov. En gång i veckan eller mer sällan, beroende på klientens omständigheter. Göteborg eller Skype.

Terapi på nätet: Du som bor långt från min mottagning eller av andra skäl vill/behöver ha terapi via nätet är också välkommen. Ibland kan vi växla mellan personliga möten och nätsessioner alltefter behov. Priset för terapi på nätet är samma som för personliga möten. Jag använder Zoom som passar för både individer och par, eller Skype.

Parterapi: Oftast 3-5 tillfällen om 1,5 timme med 2-3 veckors mellanrum. Därefter avslutning eller utglesning alltefter behov. Göteborg eller nätet.

Samtal i Slottsskogen: För dig som vill prova en annorlunda terapiform, baserad på psykosyntes, mindfulness och ekopsykologi. Slottsskogen i Göteborg. Session 45-60 min. Läs mer här.

Handledning: Du som jobbar terapeutiskt med andra, framför allt med psykosyntes, är välkommen att komma till mig för handledning, både i Göteborg och via nätet. Session 60 min.

Coaching: Du som vill ha mer målinriktad stöd i en förändringsprocess, som vill ha hjälp att nå dina kreativa mål i arbetet eller som vill komma vidare i ditt skapande, är också välkommen att komma till mig för coaching, i Göteborg eller via nätet. Session 60 min.

Forskning om terapi: Läs här om forskning om samtalsterapi enligt en ny utvärderingsmetod.

Mer om parterapi

Idag arbetar jag mer och mer med par, eftersom jag märkt ett ökande behov att få relationen att fungera i den krävande livssituation som många befinner sig i. Jag utgår från psykosyntesen (se nedan), och det är det jag är utbildad i. Men jag är också inspirerad av Imago Relationsterapi och Ayurveda (här har jag en grundläggande utbildning). I en parterapi arbetar vi med de frustrationer som ni känner i relationen och ger utrymme att uttrycka de behov som ligger bakom. Vi undersöker hur ni som par kan hjälpa varandra att växa och vad var och en är villig att göra för att relationen ska fungera bättre. Hur relationen fungerar är bådas ansvar och problem beror inte bara på den ena parten i förhållandet. Många hamnar i ett låst läge när de fått barn, när barnen flyttat hemifrån, eller när andra yttre omständigheter förändras. Men det är också vanligt att par söker hjälp av en tredje part för att lusten försvunnit, grälen är mer regel än undantag eller att det helt enkelt är för tråkigt och enahanda i samlivet.

Parterapi kan vara vägen ut om du och din partner kommer till en återvändsgränd i ert förhållande. Det är ett sätt att återskapa kommunikationen, att förstå vad som blivit fel och också vad båda kan göra för att förhållandet ska bli mer levande. Ofta gör vi samma sak om och om igen, men förväntar oss ändå att det ska bli en förändring. Här iakttar vi vilka beteenden som är smärtsamma för er i relationen, varför det gör så ont som det gör, hur ni kan bli mer fria i förhållande till vad ni lärt er om kärlek av era ursprungsfamiljer och på vilket sätt ni båda kan växa av att välja att göra på nya sätt. Vi tittar på hur kommunikationen kan fungera bättre och vilka beteenden ni kan försöka förändra för att relationen ska få styrfart.

Mer om individuell terapi

Terapi är ett sätt att fördjupas som människa och förstå dig själv på ett djupare plan. Ofta känner vi starkast motivation till detta när det är något i vårt liv som inte fungerar som vi vill. Då ber vi om hjälp för att kunna hantera situationen. Terapi är också att få sällskap på en del av din inre resa, av någon som kan spegla och ställa de frågor som för dig vidare. Vi tittar tillsammans på hur ditt liv ser ut nu, hur du skulle vilja att det var samt vad som hindrar dig att komma dit. Sedan undersöker vi hur dessa hinder kan hanteras eller förstås på ett nytt sätt. Ibland behöver vi gå långt tillbaka i tiden för att hitta den spik där din livskappa har fastnat, ibland räcker det med att titta på hur du kan hantera nuet på ett annat och mer konstruktivt sätt.

Försäkringar

Vem som helst kan gå i psykosyntesterapi, behandlingen anpassas till personen. Tillsammans bestämmer vi om det passar dig att gå i terapi hos mig. Jag går i fortlöpande handledning för att säkerställa kvaliteten på mina behandlingar. Jag är också ansvarsförsäkrad och medlem i Psykosyntesföreningen för diplomerade psykosyntesterapeuter utbildade vid PsykosyntesAkademin i Stockholm eller vid PsykosyntesInstitutet i Göteborg. Däremot är jag inte ansluten till försäkringskassan, vilket gör att du får stå för kostnaden fullt ut själv.

Vad är psykosyntes?

Psykosyntes är en metod för mänsklig utveckling som är formad av den italienske psykiatern Roberto Assagioli. Han var en av Freuds lärjungar och troddes bli den som skulle ta psykoanalysen till Italien. Assagioli fann dock att han behövde gå sin egen väg och inspirerad av österländsk filosofi som Kabbala, Bhagavad Gita, yoga och teosofi skapade han ett teoretiskt system där sökandet efter mening är väl så viktigt som människans driftsliv.

I psykosyntesen anser man att vi har ett högre och ett lägre omedvetet, vilket innebär att vi både har en potential vi kan utveckla och ett förflutet vi kan behöva bearbeta. Psykosyntes används inte bara i terapi, utan också i pedagogik, hälso-och sjukvård, konstnärliga verksamheter och organisationsutveckling. I en terapi använder terapeuten många olika metoder, som till exempel fri teckning, drömarbete, gestalttekniker, vägledda visualiseringar, associationer med mera. Unikt för psykosyntes är det så kallade bifokala seendet – vi är inte bara våra problem och ”neuroser” utan också obegränsade själar på väg mot högre medvetande.