Courses and workshops

 

Psychosynthesis & Couples’ therapy, step 1: En heldag online för terapeuter/coacher som vill arbeta med par. Mina bästa tips och råd och om det unika med psykosyntesen som grund för terapeutiskt arbete. Problem i relationer beror på livsstilsfaktorer, barndomsupplevelser, kommunikationsproblem med mera. Kursen är en vidareutbildning för dig som redan har en terapeutisk utbildning. Kontakta mig för mer information. 

Psychosynthesis & Couples’ therapy, steg 2: En heldag online för terapeuter/coacher som vill arbeta med par. Mina bästa tips och råd om hur hantera sexuella problem i parterapin. När handlar det om sex och när handlar det egentligen om andra saker? Hur talar vi om sex utan att det blir pinsamt? Vad säger psykosyntesen om sexualitet och hur vi kan hantera denna sida av oss själva? Kursen är en vidareutbildning för dig som redan har en terapeutisk utbildning. Kontakta mig för mer information. 

”Yesterday was excellent. I feared I would run out of steam before the end, but I didn’t because you managed the energy just fine and I was interested and engaged all the way through. I am impressed by your thorough grasp of the material and your relaxed and articulate way of putting it across. For eight hours! On Zoom! In a foreign language! Participant 2021

”Eva, du är en lysande kursledare, närvarande, naturlig och avslappnad.”                   Kursdeltagare 2019

”Tack för en fin kurs. Jag vill gärna gå en fortsättning. Vill jobba med par!” Kursdeltagare

”Jag har haft mycket stor nytta av din kurs, ser fram emot steg 2.” Kursdeltagare 

Jag föreläser också regelbundet om ämnen jag skrivit om i mina böcker (se under Böcker).

”Eva Sanner blandade vetenskapliga fakta med känsla och egna erfarenheter. Kvällen var full av inspiration och vår längtan till att vara mer i naturen förstärktes.” ¨Anna Särnå, Stallarholmens församling

”Ett fint föredrag om ett viktigt och angeläget ämne. Jag är väldigt medveten om naturens positiva påverkan på oss, men med roliga fakta, ny forskning och brett upplägg så höll du intresset uppe för mig och resten av publiken genom hela föredraget!”               Malin, Mölndal

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”En väldigt bra dag, med möjlighet för både egen reflektion och inhämtning av kunskap att föra vidare. Begreppet ”ekopsykologi” blev ytterligare ett viktigt tillskott i reflektionen om såväl ekoteologi som social och ekonomisk uthållighet. Till det kom det känslomässigt starka samtalet om hur vi ser på framtiden. Lika stark var erfarenheten av att ”lyssna till och känna av naturen” på vår vandring. Att det regnade gjorde ingenting – det snarare förstärkte upplevelsen!”           
Thomas Söderberg, biskop i Västerås stift