Om Eva/About Eva

Min bakgrund

Jag avslutade min fyraåriga utbildning till psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin 1998 och har sedan dess arbetat i ökande omfattning med klienter, vid sidan av olika skribentuppdrag och kurser. Att jag valde psykosyntes som utbildningsväg beror på att jag här fann både psykologi och andlighet, både teori och en massa övning i att jobba med andra i samtalsterapi. Jag har också läst litteraturhistoria, religionshistoria och musikhistoria vid Stockholms universitet samt gått ett antal kurser i personlig utveckling som ligger till grund för mitt arbete.

Jag har arbetat med journalistik sedan 1981 och bland annat varit både reporter och redaktionssekreterare på tidningen Köpmannen (om detaljhandel) och redaktionschef på tidningen HÄLSA (innan jag började frilansa 1993). Efter att jag avslutat min psykosyntesutbildning har jag varvat journalistik och terapi. Sedan millennieskiftet har jag också arbetat med att skriva böcker.

Jag bor i Svenshögen 45 minuter nordost om Göteborg där sjön är klar och trädgården med dess odlingsbäddar är en kreativ utmaning och ett ständigt pågående kärleksmöte. Jag arbetar i första hand på mottagningen på Första Långgatan 20 nära Järntorget i Göteborg och i andra hand med sessioner på nätet. Jag är gift för andra gången och har två vuxna döttrar från mitt första äktenskap.

Tidigare ledamot av och ordförande för styrelsen för Stiftelsen Psykosyntesakademin 2011-2016

Tidigare General Secretary of EFPP, European Federation of Psychosynthesis Psychotherapy 2014-2016

Tidigare ledamot av  Psykosyntesföreningens styrelse

Ledamot av styrelsen för Ängsbacka Ekonomiska Förening 2009-2011 samt del av ledningsgruppen för denna kursgård 2010-2011.

I den här filmen berättar jag om vad som inspirerar mig. Se filmen här!

Lite om mina utbildningar…

Psykosyntesen är en fantastisk grund för att arbeta med människor. Här finns en förståelse för den psykologiska dynamiken och hur vi formas av våra erfarenheter både som små barn och senare i livet. Men här finns också en existentiell grund att möta andra från. Vi är själar stadda i utveckling och när vi ser våra problem och kriser med det som utgångspunkt har vi lättare att skapa mening i det som sker i våra liv.

Vid sidan av psykosyntes har jag en grundutbildning i indisk ayurveda, ett system för hälsa och balans som också är ett användbart verktyg för att förstå människors olika temperament, styrkor och svagheter. Olika människor är känsliga för olika saker och vi behöver förstå både hur vi själva och andra fungerar för att kunna samspela på ett harmoniskt sätt med dem.

Jag har gått en ettårig vidareutbildning i ekopsykologi, om hur vi och naturen hänger samman och hur vi påverkas av att vara i naturen – eller att sakna att vara där. Jag inspireras också av Byron Katies The Work – bra sätt att hämta hem projektioner och minska tankarnas makt över oss, Karpmans dramatriangel som också hjälper oss att förstå vad vi lägger på andra och vad vi själv kan förändra för att livet ska bli mer smidigt och lätt.

Men mest av allt kanske jag ändå inspireras av de positiva erfarenheter jag gjort under årens lopp av att arbeta med andra. Det finns så mycket kärlek, visdom och glädje inom var och en av oss – det är bara det att vi inte alltid har tillgång till dem. När vi öppnar dörren på glänt och blir mer av dem vi redan är så kan livet bli mera helt. Jag tror på människans potential, på kärlekens helande kraft och på att vi innerst inne är gjorda för att älska varandra och planeten – vi har bara inte alltid förstått det fullt ut. Ännu.

”Tack för allt du gör – för moder Jord, för samhället, för kärleken…!!”  

Rolf Elmström, Närke